Veel omstellen, veel onderhanden werk, hoge voorraadkosten en weinig flexibiliteit…. Dit was de situatie binnen Koninklijke Mosa.

Dit wilden we aanpakken en kwamen terecht bij Plan 2.0.

We hebben Frieda van de Vendel (eigenaar Plan 2.0) uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken of zij iets voor ons kon betekenen. De eerste kennismaking was positief. Frieda stelt zich professioneel op, vraagt goed door en, voor ons doorslaggevend, gaf aan dat alles kan als je maar echt wil.

In de eerste weken heeft Frieda zich een beeld gevormd over de situatie en heeft op basis hiervan een plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak is vervolgens vertaald naar een projectplanning met mijlpalen en evaluatiemomenten.

Het projectplan is goedgekeurd waarna Frieda aan de slag is gegaan. Voordat ze naar de inhoud is gegaan, heeft ze met verschillende collega’s samengezeten en relevante informatie verzameld. Op basis van deze informatie heeft ze inhoudelijke kennis opgedaan. Deze kennis heeft er toe bijgedragen dat onze medewerkers zich begrepen en ondersteund voelen.

Frieda heeft haar theoretische kennis ingezet om een verbetering door te voeren. Doordat ze draagvlak heeft gecreëerd binnen de organisatie is de implementatie OTIF (😊) uitgevoerd.

Kort samengevat zijn de behaalde resultaten:

  • 33% minder omstellingen
  • 35% minder eindvoorraad
  • 4 weken doorlooptijdverkorting
  • OEE verbeterd
  • Productieplanning overzichtelijker en sneller

Ik zou Frieda graag aanbevelen indien er operationele ondersteuning noodzakelijk is binnen supply- en productieplanning.

Author picture

Sitemanager, Wall Tile Factory Royal Mosa